[Technology] Các sinh viên đại học Harvard đang chế tạo Ophone, phụ kiện gởi mùi hương qua smartphone


banner_Ophone. ​
Các sinh viên trường đại học Harvard đang làm việc cùng với các chuyên gia tại phòng thí nghiệm Le Laboratoire nhằm tạo ra một phụ kiện điện thoại cho phép người dùng “gởi tin nhắn khứu giác tức thời từ khắp nơi trên thế giới” giống như gởi những tin nhắn văn bản hay tin nhắn thoại thông thường.

Mùi hương được tạo ra từ một thiết bị nhỏ tích hợp bên trong gọi là Ophone. Theo các nhà phát triển, Ophone có thể phát ra hơn 10.000 loại mùi hương khác nhau dựa vào lệnh nhận được từ một ứng dụng trên smartphone. Người sáng lập phòng thí nghiệm Le Laboratoire, David Edwards đã mô tả dự án là một cách “không chỉ để cải tiến phương pháp hiện có, mà còn tạo nên một loại ngôn ngữ mới.”

David giải thích: “Chúng tôi muốn tìm cách để tạo nên mùi hương chính xác và đồng bộ mùi hương với các hình ảnh. Đây là 2 ý tưởng làm cơ sở cho sự ra đời của Ophone. Do đó, không những Ophone có thể nhận và gởi mùi hương mà còn có thể đồng bộ với những hình ảnh trên màn hình điện thoại của người dùng.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s