[Infographic] Lịch sử phát triển của TV


header. ​


Ngày nay, chiếc TV là vật dụng không thể thiếu và có mặt ở hầu hết các gia đình, từ thành thị đến nông thôn. Nó là phương tiện truyền dẫn thông tin được nhiều người theo dõi nhất và là món ăn tinh thần của một bộ phận lớn dân cư với nhiều sóng kênh và số chương trình TV ngày càng phong phú hấp dẫn.

Để hình thành nên chiếc TV với nhiều tính năng thông minh như hiện nay, có sự góp sức của nhiều nhà khoa học ở nhiều các thê hệ khác nhau. Chiếc TV đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài từ những năm 1920 cho đến ngày nay.

Infographic dưới đây trình bày chi tiết về quá trình phát triển của TV.

Lich-su-phat-trien-cua-tivi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s