[Dev Tip] Tạo máy ảo từ máy ảo khác trên VMWare


Đôi khi có những trường hợp bạn muốn setup hệ thống để test một function hay solution gì đó. Và bạn quyết định dùng các máy ảo để triển khai và dùng VMWare. Vấn đề là chuẩn bị các máy ảo.

1) Cài mới tất cả các máy? Đôi khi nếu yêu cầu là các hệ điều hành giống nhau thì việc này là công việc trâu bò và tốt nhiều thời gian để ngồi cài từng máy một.

2) Vậy sao không cài một máy cơ sở rồi copy nó ra thành nhiều máy khác – dạng như copy/paste một file ra nhiều phiên bản. Cũng hay, nhưng có vẻ cơ bắp quá, và đôi khi bạn gặp hạn chế về dung lượng ổ cứng.

3) Có một cách hay hơn cách 2 – cũng clone nhưng ít tốn dung lượng bộ nhớ – linked clone.

Step 1) Cài một máy cơ sở – chứa tất cả các thành phần cần thiết của tất cả các máy.

Step 2) Tạo một snapshot cho nó

snapshotXong, tới đây mình đã hoàn tất các bước chuẩn bị.

Step 3) Tạo một máy mới dựa trên máy cơ sở đã tạo

Step 3.1) Chọn snapshot trên máy cơ sở > Clone

Step 3.2) Clone dạng linked

linked[Note] các thao tác không được nhắc đến là những thao tác cơ bản như chọn nơi lưu trữ, tên máy ảo mới,.. bạn tự làm. 🙂

Đến đây mình đã tạo được một máy ảo mới dạng linked tới máy ảo cơ sở. Mọi thay đổi trên máy ảo mới không có tác động gì đến máy ảo cơ sở. Xóa máy ảo cơ sở thì xem như những máy ảo kế thừa cũng không chạy được.