Tiêm phòng cho cuộc đời.

Một suy nghĩ thoáng qua và đã đưa vào áp dụng. Trong cuộc sống có muôn vàn cám dỗ, tại sao mình ko chống lại nó từ đầu. Chống bằng cách nào, tự nhủ với bản thân ko nên thế, cũng được nhưng có vẻ chưa đủ mạnh.

Tại sao mình ko nghĩ ra ca khó nhất của loại cám dỗ đó: thứ mà trong suy nghĩ chắc chắn là mình sẽ bị đo ván khi mắc phải. Rồi thử nghiệm với nó trước khi quá muộn, nếu vượt qua và chiến thắng được thì xem như đã được tiêm phòng vì trong cuộc sống lúc nào đó mình lại bị cám dỗ như thế thì nghĩ lại ngày xưa nó còn hoành tráng hơn, nhưng rồi sao? Chẵng đáng gì để bận tâm => cám dỗ này không si nhê gì.

Có một để ý, người ra đời, trãi nghiệm đời trước sẽ ít va vấp sau này. Người trước cái gì cũng chuẫn mực, suôn sẻ thì sau này lại vấp nhiều lỗi, mà lỗi toàn là nghiêm trọng vì hoàn cảnh bây giờ không cho phép mắc những lỗi như thế.