Suy tư trước khó khăn… P2

Bàn về rèn luyện bản lĩnh để đối mặt với khó khăn,… cho đàn ông. Đây là 1 nội dung mình tò mò lâu nay. Tình cờ lượm được chút thông tin từ một vài trên mạng:

REF: http://chinhem.com/chinh-toi/cach-tro-thanh-dan-ong-manh-me-day-ban-linh/

Suy tư trước khó khăn… P1

Cuộc sống đôi khi có những khó khăn chạy đến với bản thân, cũng có khi chính bản thân tạo nên khó khăn. Có nhiều yếu tố tạo nên điều đó:

  • Sự thiếu kiến thức về cuộc sống: chưa có cách đối nhân xử thế, đối xử khôn ngoan trước cuộc sống.
  • Sự thiếu kiến thức chuyên môn: bạn không hình dung được vấn đề bạn sẽ đối mặt và khi đối mặt bạn bị choáng.
  • Khó khăn bỡi vì bạn “yếu”: kinh nghiệm sống, quan điểm sống sẽ tác động đến cách nhìn nhận và đối xử với vấn đề. Đôi khi khó khăn chỉ là bỡi bạn nghĩ nó khó, chứ thật ra nó không khó như thế.
  • Tôn giáo: đôi khi bạn sẽ nhúng nhường, chấp nhận phần khó khăn và thường ít muốn tranh cãi hơn những người không có tôn giáo. Vì hầu như tôn giáo nào cũng đề cao sự hy sinh.