Suy tư trước khó khăn… P2


Bàn về rèn luyện bản lĩnh để đối mặt với khó khăn,… cho đàn ông. Đây là 1 nội dung mình tò mò lâu nay. Tình cờ lượm được chút thông tin từ một vài trên mạng:

REF: http://chinhem.com/chinh-toi/cach-tro-thanh-dan-ong-manh-me-day-ban-linh/